Действието е започнало в миналото и е завършило там, но не споменяваме кога това се е случило. Tvorba. Past Simple Tense Potvrdni: I arrived two weeks ago. 3.2. POTVRDNI OBLIK . Takođe se mogu pojaviti i prilozi when i because : After we had reached the top, we began to feel tired. the form is the same for all persons ; He left at three oclock. Основните разлики между past simple и past continuous tense са следните: Минало просто време в англ. subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. “have” + past particip od “be” + present particip glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između will i have, a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola will. Peter visited his friends in Florida two months ago. : Действие, което е извършено в неопределен минал момент: Tom flew to Chicago last week. Tako se ne naglašava da je radnja završena nego se potencira njeno trajanje. The Past Perfect Continuous Tense se upotrebljava za radnju koja je trajala do nekog trenutka u prošlosti. Upotreba. Ucenje engleskog jezika Najčešći prilozi za označavanje ove upotrebe su: now, at the moment. Druga upotreba za Past Simple je za dve radnje koje se dešavaju u isto vreme. Takođe postoje i radnje koje po svojoj prirodi ne mogu da traju - ni na srpskom nećeš reći Naglo je zakočavao, nego Naglo je zakočio. Gramatika engleskog jezika. Dve radnje koje su se u prošlom vremenu paralelno dešavale: (Dok sam ja gledao TV, moja sestra je radila svoj domaći.) Engleska gramatika. 3) Upotreba Trajnog Sadašnjeg Vremena 3.1. She came yesterday. Često se uz ovo vreme koriste for i since: Infinitiv glagola + -(E)D (kod pravilnih glagola… Najveći problem jeste ,verovatno, gradja, to jest, oblici glagola za različita lica, ali ovde ćemo se pozabaviti upotrebom ovog "prostog" sadašnjeg vremena. Upitni i niječnioblik tvore se sa … Past Continuous Tense (Prošlo trajno vreme) se koristi za: Radnju koja je u prošlosti duže vreme trajala: (Ona je ceo dan juče čitala knjigu.) They arrived three weeks ago. ~~~~~ POGLEDAJTE ~~~~~ Online časovi engleskog jezika za početnike. Future Perfect Continous u engleskom jeziku sa primjerima. Upotrebljava se i da označi radnju koja je privremena (odstupanje od uobičajenog). - Jane was shopping all morning.• Za radnje koje su trajale kada ih je prekinula neka druga radnja, koja je u Past Simple-u. 4. a past situation or habit Satima smo čekali autobus ( verovatno smo još na stanici čekamo ili smo stigli kući pa pričamo koliko je trajalo to čekanje i zašto kasnimo – to je ona upotreba da se podsetimo, prošla radnja koja ima neki rezultat, posledicu u sadašnjosti) Napomena: since – for se koriste i kod Present Perfect i Present Perfect Continuous… Detaljna objašnjenja i vežbe možete pronaći na Insta Teacher sajtu. В този видео урок по английски език за 7. клас ще си припомним двете минали времена - Past Simple (минало просто) и Past Continuous (минало продължително) и техните употреби (use). S druge strane, nećeš reći Čitnuo sam knjigu, već Čitao sam knjigu. (Present Continuous Tense) Za razliku od Sadašnjeg Prostog Vremena (Present Simple Tense) koji se sastoji od glagola u infinitivu (I/You/We/They play), odnosno, ukoliko koristimo treće lice jednine, na glagol dodajemo nastavak –s (He/She/It plays), Sadašnje Trajno Vreme (Present Continuous Tense) se sastoji iz dva dela: Potvrdni oblik kod nepravilnih glagola tvorimo tako što koristimo II kolonu iz tabele nepravilnih glagola. The Past Perfect Tense se upotrebljava u zavisnim rečenicama uz after. Past Perfect Continuous Tense – Upotreba. Ucenje Engleskog online. Iz dugogodišnjeg iskustva znam da je baš ovo vreme nekako najteže shvatiti i usvojiti. Акцентът е върху това, че събитието се е случило. Ovo pravilo vrijedi samo za pravilne glagole, dok nepravilne pronalazimo u tablici nepravilnih glagola. 3 Use . Upotreba - Use• Past Continuous koristimo kada izražavamoprošle radnje koje su trajale ili su se ponavljale,a bitno je vreme trajanja a ne sama radnja. THE FUTURE CONTINUOUS TENSE (BUDUĆE TRAJNO VREME) The Future Continuous Tense (Buduće trajno vreme) se gradi od prostog budućeg vremena glagola TO BE (will + am, is, are) i present participle-a (sadašnjeg participa). To znaci da za neke situacije koje se dešavaju u prošlosti u isto vreme možeš da upotrebiš Past Continuous i tada i prvi i drugi glagol treba da bude u Past Continous vremenu. Present Continuous Tense se upotrebljava za radnju koja se dešava u trenutku govora. ез. Past Simple Tense ili prošlo svršeno glagolsko vrijeme, a tvori se tako što se na infinitiv glagola (work) dodaje nastavak d ili ed). a finished action in the past ; We met in 2007. action that follow each other in a story ; Mary walked into the room and stopped. Past Simple vs. Past Continuous Tense - Slično razlici između prostog (Present Simple) i trajnog sadašnjeg vremena (Present Continuous), u engleskom jeziku postoji i razlika između prostog i trajnog prošlog vremena (Past Simple i Past Continuous). Например: Авторът на това изказване не споменава кога е бил в Париж, възможно е това да се е случило преди 15 години, или пък пре… Title: Past Simple and past Continuous 1 Past Simple and past Continuous 2 Form. The Present Simple Tense je prosto sadašnje vreme. Engleski jezik online. Zove se "prosto", a daleko je od toga. Past Simple i Past Continuous - razlika Dok se Past Simple vreme koristi za radnju koja se završila u prošlosti, Past Continuous ili Past Progressive vreme se koristi da iskažemo... Lekcije engleskog od 1 do 10, Dan 209 Potrvdni oblik ovog vremena kod pravilnih tvori se prošlog participa tako što na infinitiv glagola dodamo nastavak ed (ako se infinitiv završava na e, onda ćemo dodati samo d). Ukoliko je glagol stanja u pitanju, pa ne može u Past Continuous, upotrebite Past Simple.